Wijkactieplan 2024-2025

Wijkactieplan 2024-2025


Volop ontwikkelingen in Rijpelberg.
Het zal niemand ontgaan zijn: op dit moment staat de wijk Rijpelberg volop in de belangstelling.
De plannen voor een multifunctionele accommodatie (MFA), zeg maar de combinatie van een wijkhuis/onderwijsgebouw met allerlei voorzieningen, beginnen langzaam maar zeker vorm te krijgen.
Rondom de Berkendonkse plas wordt zowel een nieuw evenemententerrein, een recreatiegebied als een natuurgebied ontwikkeld.
Een nieuwe planning voor de herinrichting van de N279 is onlangs van start gegaan.
De Weg door de Rijpel zal heringericht worden.
 
De wijkraad van Rijpelberg, ofwel de Belangengroep Rijpelberg, speelt bij al deze ontwikkelingen een belangrijke rol. De Belangengroep probeert de belangen van de wijkbewoners zo goed mogelijk te behartigen.
De wijkraad is in belangrijke mate in staat om dit te doen door de gemeentelijke subsidie die ieder jaar aan wijkraden wordt verstrekt.
 
Een van de opdrachten die de gemeente Helmond aan wijkraden verstrekt is het op stellen van een Wijkactieplan. Dat is - kortgezegd - een overzicht van initiatieven en activiteiten die de wijkraad (financieel) ondersteunt.
In deze periode van 2024 gaat de Belangengroep aan de slag met de opzet van het wijkactieplan 2024-2025.
 
We hebben daarbij de hulp van wijkbewoners en organisaties die in de wijk actief zijn hard nodig!
 
We doen dan ook een beroep op iedereen die woont of werkt in Rijpelberg om plannen, ideeën en/of wensen aan ons door te geven.

Bijdrage aan het WAP 2024-2025