RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond
U bent nu bij Welkom home

print

Welkom home

De website van de Wijkvereniging Rijpelberg komt tot stand door het werk van vrijwilligers en was het eerste projekt
dat onder
ABCD vlag werd opgezet. 
*************************

ABCD binnenkort weer in de touwen.
Wat was ABCD ook al weer?

Klik HIER

**********************

 

     Inschrijven voor het eierzoeken kan tot 13         April

 

 

 

Voor één euro de lucht in met Scouting Rijpelberg

Zondag 2 april organiseert Scouting Rijpelberg dit jaar hun eerste Fancy Fair.

De opbrengst van de loten en de  Fancy Fair worden gebruikt voor leuke extra activiteiten voor de leden. Het geld zal worden ingezet om de contributie en kosten van het zomerkamp laag te kunnen houden. Daarnaast vind de scoutinggroep het belangrijk om een feestelijke activiteit voor de wijk te organiseren. Daarbij willen zij iedereen het plezier laten ervaren, zoals de jeugdleden dat elke week doen. 

Voor de fancy fair hebben de leden hun loten kunnen verkopen waarbij men onder andere een luchtballonvaart, barbecue en spellen pakket kan winnen. De uitslag van de trekking zal dezelfde dag bekend nog worden. Op de fancy fair zullen verschillende scouting spellen te doen zijn en is er een “rad van avontuur” waarbij vele prijzen te winnen zijn. De fancy fair zal om 13:30 starten en om 15:00 zullen de winnaars van de loterij bekend worden gemaakt. De luchtballon zal aan het einde van de middag de lucht in gaan, mits het goed weer is.

Scouting Rijpelberg

Scouting Rijpelberg is een goed draaiende vereniging in de wijk met zo’n 150 jeugdleden (5-23 jaar oud) en 30 kaderleden. Kaderleden bij Scouting zijn vrijwilligers.

De jeugdleden hebben 1 keer per week een bijeenkomst, regelmatig een weekend en 1 keer per jaar een week zomerkamp in binnen- of buitenland. De activiteiten de we organiseren draaien om  samenwerking, hart voor de natuur hebben, sociaal zijn voor anderen, iets leren en vooral heel veel plezier hebben met elkaar. Het is een hele sociale vereniging met een belangrijke functie in de wijk Rijpelberg. Die functie voor de wijk willen we de komende tijd alleen maar gaan versterken. 

www.scoutingrijpelberg.nl

***************

 

 Vindt u het ook leuk dat Sinterklaas elk jaar onze wijk bezoekt ?
Genieten uw (klein)kinderen ook zo van het Kindercarnaval?
Heeft u ook van de kunst tijdens de Huiskamerkunstroute genoten?

Word dan lid van Wijkvereniging Rijpelberg!

Door € 5,00 over te maken op onderstaande rekening ondersteunt u ons een jaar lang bij het organiseren van de genoemde activiteiten en nog veel meer.

Email a.u.b. ook de volgende gegevens naar :  pierre.verheijen@gmail.com

dhr/mevr
Voorletters + Achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon + eventueel mobiel:
E-mail:

ING rek.nr. : NL 05 INGB 0005 6498 89

*******************

Terugblik op de 6e Huiskamer Kunstroute Rijpelberg.  

Editie 2016

De Huiskamer Kunstroute Rijpelberg (HKR) 6e editie 2016 was met 11 nieuwe en 4 bekende kunstenaars een interessante gebeurtenis. Ook nu deden er weer bijzondere mensen mee, die hun hoogsteigen kunstuitingen lieten zien of horen. De één in zijn huiskamer, de ander in een tent in de tuin. Weer een ander in wijkcentrum De Brem.

Beeldende kunst.
Je kon naar adressen gaan waar kunstschilders en tekenaars hun werken toonden, soms actief aan het werk op ezel of tafel. Abstract en figuratief. Wandgrote graffiti in een huiskamer. Een beeldhouwer die ter plekke een beeld snijdt uit een uitgeharde blok zand.

Toegepaste kunst.
Voorwerpen en sieraden van keramiek. Zelfgemaakt glaswerk en glazen kralen. Uit hout gesneden miniatuur huisjes en voorwerpjes.

Fotografie.
Foto’s op professioneel niveau van Rijpelbergers, aan wie gevraagd werd op een heel speciale manier te poseren in de gefantaseerde burcht van Rijpelberg. Bij een ander zag je ongelooflijk fraaie foto’s van dieren, die we zo maar in het Bakels Bos kunnen tegenkomen, maar die we zonder deze fotograaf nooit zouden zien.

Muziek.
Kinderen van klein tot groot brachten een aantal liedjes. Een koor gaf een concert met orgelbegeleiding. Elders kon je op hoog niveau liederen en liedjes gezongen horen worden. Klassiek, jazzy en modern.

Vragen staat vrij bij de Huiskamer Kunstroute. Dus het blijft niet bij kijken en luisteren want elke kunstenaar praat graag over zijn drijfveren en de gebruikte technieken. Zo is deze dag niet alleen leuk of mooi, maar je wordt er ook wijzer van.

Mensen die dit gemist hebben mogen best een beetje spijt hebben. Het is nu weer 2 jaar wachten om deze boeiende dag in Rijpelberg mee te maken. Tegen die tijd hoort u weer van ons via de media. Sommige suggesties van bezoekers gaan we meenemen om alles nog soepeler te laten verlopen.

Een woord van dank aan alle kunstenaars die meededen is op zijn plaats. Zonder hun open atelier zou deze dag niet mogelijk zijn. Wij hopen dat zij in 2018 weer van de partij willen zijn en dat ook anderen zich aangespoord voelen mee te doen aan die 7e editie.

Met een gezellige maaltijd en borrel voor deelnemers en werkgroepleden werd de 6e editie 2016 en een mooie dag afgesloten in de Brem. Veel dank hiervoor aan het personeel van de Brem, dat zich echt voor ons heeft uitgesloofd.     

Deelnemers 2016.
Lotte van Veghel
Levi Enche
Annita Wind
Maria de Werdt
Neel van Eupen
José Manrique
Ruud van de Vijfeijken
Tonny Traa
Harrie van Helvoirt
Fred van der Spoel
Margriet Derks
Yolanda Neijts
Andre van Veghel
Anneke van den Reek
Rien Couwenberg
KBO schildersgroep
OBS de Straap
Bas Middel
Edith Steinkoor m.m.v. Henk Blauw

Voor foto's van de Huiskamerkunst route 2016 zie hier op onze site.

Aanmelden voor de 7e Huiskamer Kunstroute Rijpelberg.  

Editie 2018

Naar verwachting zal begin oktober 2018 voor de 7e keer de Huiskamer Kunstroute Rijpelberg plaatsvinden. Opnieuw kunnen 10 à 15 kunstenaars hun (tuin)deuren open zetten om wijkbewoners en andere belangstellenden iets te laten zien of horen van hun passie op het gebied van kunst. 

Wilt u meedoen als kunstenaar of als lid van de werkgroep laat dit dan weten aan: huiskamerkunstroute@gmail.com

*******************

Info via wvr@rijpelberg.info  

*******************


             Gemeente doe iets!

Ook gisteren 24 nov. weer een aanrijding met 2 gewonden. In de lange schijnbaar flauwe bochten van de Weg door de Rijpel bouwen krachten zelfs al bij 50 km/uur zozeer op dat je gemakkelijk uit de bocht vliegt. Ik rijd er vaak en merk dat 40 km/uur de maximale veilige snelheid is. Natuurlijk kun je die bocht wel nemen met 50 km/uur met een superieure auto, maar de veiligheid moet met alle auto's gewaarborgd zijn. Er rijden ook nog fietsers op die weg. Sta daar ook eens bij stil. Levensgevaarlijk! Vandaar dat 40 km/uur het maximum zou moeten zijn.
Zie lager op deze pagina het artikel 'Basta en nog eens basta'
Voor details zie eigen onderzoeksrapporten (fiets)verkeersveiligheid.

Voor het bericht aangaande het ongeval klik HIER 

******************

 Traverse in de fout

Winkelcentrum Brouwhuis steekt 
wc Brandevoort de loef af.

De Traverse van 13 november maakt het in een artikel over schoonste winkelcentra van Nederland wel erg bont. Zelfs als er 'advertentie' boven had gestaan zou het nog van een beetje onfatsoen getuigen. Brandevoort legt het namelijk af tegen Brouwhuis. Met alle mogelijke middelen in tekst en foto wordt echter de loftrompet geblazen over de derde plaats op de lijst van schoonste winkelcentra van Nederland. Terloops en helemaal op het eind van het artikel wordt gewag gemaakt van het feit dat Winkelcentrum Brouwhuis op de tweede plaats staat. Dus boven Brandevoort. Ook bij de foto wordt de aandacht in eerste instantie op Brandevoort gericht. Niet netjes allemaal. En niet nodig bovendien. Want op zich is een derde plaats ook niet slecht, maar niet zo goed als een tweede natuurlijk.

 *************************

EIS ALSNOG EEN TUNNEL BIJ DE KRUISING VAN DE N279 MET DEURNESEWEG/SPOOR

LAAT UW LEVEN EN DAT VAN UW KINDEREN NIET VERZIEKEN

hoe kan het gebeuren dat 1 miljard euro uitgegeven wordt aan een project dat omgeven is door zoveel leugens en bedrog

In het definitieve standpunt van B&W Helmond (bron: raadsinformatiebrief) wordt de belangrijkste conclusie van de discussieavond van 5 september niet meegenomen. Wethouder Stienen vatte toen samen dat de bewoners de ruit eigenlijk helemaal niet willen. Desondanks stelt B&W de realisering van de RUIT als wenselijk. Dit advies bracht zij dan ook vandaag (12 september) over aan de Stuurgroep Brainport Oost. Het besluit van de stuurgroep vormt het advies aan de provincie.

Inmiddels heeft de stuurgroep besloten dat het voorlopige voorkeurstrace gehandhaafd blijft. Als de RUIT doorgaat is voor Rijpelberg de kwestie van de kruising N279 met de Deurneseweg/spoor van groot belang. 
De verdiepte ligging is vandaag uit beeld geraakt. Vandaar het volgende:
B&W moet hier alsnog een tunnel eisen zoals tijdens de klankborden door de vertegenwoordigers van de wijk is verwoord. De provincie heeft het als zoethouder laten uitkomen op het alternatief ' verdiepte ligging' , maar zelfs die verdiepte ligging is zoals gezegd uit beeld geraakt en wel door een truc. Door de bandbreedte van geluid in decibels sluw te kiezen kon de provincie beide varianten een gelijke waardering geven waar in feite wel een groot verschil in geluidsbelasting bestaat. Met deze truc wordt de leden van gemeenteraden en provinciale staten voorgehouden dat verdiepte ligging geen voordeel oplevert en alleen maar geld kost. Dacht u dat men de A27 bij Utrecht/Amelisweerd zonder reden verdiept heeft aangelegd?
Nu de verdiepte ligging niet doorgaat en we met de huidige situatie blijven zitten (maar dan 4 baans) moet daarom alsnog een tunnel geëist worden. Alleen dan is het geluidsprobleem pas echt de wereld uit. Niet met een paar geluidsschermen. Als daar geen geld voor is blijkt dat men gewoonweg niet aan één van de vereisten voldoet om de RUIT op een fatsoenlijke manier aan te leggen.

 

Kwestie SP.
Veel Rijpelbergers vertrouwden op de SP omdat de SP zich tijdens de provinciale verkiezingen hard maakte als tegenstander van de Ruit/NOC. Dit vertrouwen heeft men verkwanseld door samen met VVD en CDA de Ruit/NOC mogelijk te maken. Als de SP ook maar enige geloofwaardigheid wil terugwinnen moet zij op haar schreden terugkeren en desnoods op basis van voortschrijdend inzicht doen wat ze beloofd heeft. Oproep aan SP: red jezelf en stem in de provinciale staten TEGEN de ruit en de hele Noordoost Corridor !!! Tijdens het politiekcafe (18 maart '15) in de Brem heeft SP zich nu duidelijk uitgesproken tegen elke vorm van een ruit.

LEES DE FABELS EN FEITEN OVER DE RUIT OM HELMOND EN EINDHOVEN.

voor meer info kijk bij 'laatste Rijpelnieuws'

 

**************                        

Er op uit met de metaaldetector.

Kijk bij laatste nieuws 
 

***************************************

Een nieuw bestuur in Rijpelberg,
een nieuw geluid


De nieuwe wijkraad Rijpelberg wil bewoners meer bij de wijk betrekken. Daarbij gaat het om vragen als: hoe bevorderen we de leefbaarheid in de wijk, en hoe moet Rijpelberg er over een aantal jaren uitzien.

Antwoorden komen niet uit de lucht vallen. Meedenken is nodig. Geinteresseerden voor de Wijkraad kunnen zich aanmelden door een e-mail met naam, adres en telefoonnummer te sturen aan: info@wijkraadrijpelberg.nl

 ******************

UIT EEN OUDE DOOS EN EEN OUD PLAKBOEK

 

 

 

De Helmondse Koerier bestond van januari 1964 tot december 1964.   

  Cliff Richard was in april 1962 in Nederland (google).
Gezien het bovenstaande moet hij ook in 1964 in Nederland zijn geweest.
Wanneer?
Het antwoord komt na wat zoekwerk.
Volgens het artikel was hij op 5 mei in Amsterdam.
Er was een quiz verbonden aan het artikel. De antwoorden moesten worden ingeleverd voor dinsdag 19 mei. 
19 mei viel op een dinsdag in 1964.

Cliff was 4 dagen in Nederland. Dus 3 t/m 6 mei of 4 t/m 7 mei 1964

Toets Ctrl + om te vergroten   

Weet je wat meer over Cliff in 1964 of over 'De Helmondse Koerier' mail naar hardirkx@online.nl

****************

Tweede natuurhistorische wandelroute in Rijpelberg:

't Rijpelrondje

Het Eindhovens dagblad besteedde een artikel aan de presentatie van het bijbehorend boekwerkje. Het eerste boekje werd overhandigd aan Wethouder van o.a. cultuur dhr. Jan van den Heuvel, die de wandeling geinteresseerd meeliep. Het was erg gezellig, boeiend en leerzaam. Er waren zoveel mensen dat ze in groepen moesten worden opgedeeld. Politici, burgers en buitenlui. Lovende verslagen verschenen al gauw. Het boekje is verkrijgbaar bij de Brem.

links naar Eindhovens Dagblad, D66

***********************

Markt koopwoningen Rijpelberg op één na beste van Helmond. Waarom?

 

Uit de gegevens op Funda.nl blijkt dat de omzetsnelheid van koopwoningen in Rijpelberg in 2011 relatief hoog scoorde en alleen in Helmond Noord zijn meerdere moest erkennen. Gemiddeld stonden in 2011 in Rijpelberg 156 huizen te koop terwijl er in dat jaar 74 huizen verkocht werden. Dat geeft een omzetsnelheid van 0,48. Dat is hoger dan Nederland (0,44) en hoger dan Eindhoven (0,46). Het is vooral veel hoger dan Helmond als geheel (0,30) en alle omliggende dorpen (0,20-0,33). 
Natuurlijk zijn er redenen voor dat dit zo is zoals het feit dat er veel instappers zijn, maar dat is in dit verband niet van belang. Feit is dat huizen In Rijpelberg relatief courant genoemd kunnen worden.

Update. 

Wat zouden redenen hiervoor kunnen zijn?

Redenen.
-over heel Helmond zie je dat de omzetsnelheid omgekeerd evenredig is met de prijs. Dat zie je in heel Nederland. Normaal gesproken boeren dure wijken goed, maar om allerlei redenen zit de markt daar vaster dan in de goedkopere wijken.
-binnen dat kader scoort Rijpelberg toch opvallend goed door een aantal positieve aspecten die opgeteld een aantrekkelijke woonplek geven en Rijpelberg iets extra's geven (zie gedichten 4 en 5)
    -op steenworp van heel goed bereikbaar aantrekkelijk landelijk gebied
    -tegen een behoorlijk groot bosgebied gebouwd
    -in de wijk fantastische boslaantjes als restant van de landweggetjes (ontstaan vanaf 1880)
    -een zandstrand op worpafstand
    -een droom voor hondenbezitters en wandelaars
    -landelijk geprezen basisschool en andere goede basisscholen.
    -veel activiteiten voor kinderen en senioren door een actieve wijkvereniging en seniorenvereniging
    -NS station vlakbij. In 10 minuten naar hartje Eindhoven
    -redelijk winkelcentrum vlakbij en supermarkt midden in de wijk
    -levendig en niet saai stratenpatroon   
    -goede woningen voor de gevraagde prijzen.

Sommige van deze aspecten hebben andere wijken ook, maar zij maken daar niet een zo complete optelling.

Een ander punt is niet hard, maar slechts een mogelijk positief aspect. Het is gebaseerd op gesprekken met wijkbewoners waarvan er velen van elders uit Nederland komen of zelfs van elders uit de wereld.
Zou het kunnen zijn dat sommige geboren Helmonders nog wel eens voor hun eigen wijk kiezen bij verhuizing, maar vooral buitenstaanders, vrijdenkers en nationale en globale instromers (anders dan Turken, Marokkanen of Oost-Europeanen) die om een of andere reden naar Helmond verhuizen zitten niet te wachten op een eventuele 'ons kent ons' cultuur. De Rijpelberg is van iedereen. Open en ontvankelijk. 

************** 

 

 

 

Basta, basta, enzovoorts

Bij het lezen van onderstaand artikel zou u kunnen denken "nou ja, twee aanrijdingen. Dat kan gebeuren". Ik kan u zeggen dat er sinds die datum meer ongelukken zijn geweest. Aangezien dit soort ongelukken eigenlijk niet vaak horen voor te komen is de uitdrukking 'schering en inslag' gerechtvaardigd. Als u op de fiets bent gebruik dan voor uw veiligheid liever het uitgebreide fietspadennetwerk van Rijpelberg en mijd de Weg door de Rijpel.

 

BASTA

EN NOG EENS
BASTA

Waarom nog eens BASTA?

Omdat er gisteren 27 oktober op dezelfde plek weer een forse aanrijding was. Twee auto's waarvan er voor mijn lekenoog toch minstens één total loss was. Helaas geen foto. 


Zojuist rond 18.00u (7 oktober) is er een ernstig ongeluk gebeurd op de Weg door de Rijpel in de bocht bij het Jan de Withof. Wat de toedracht is geweest is nog niet bekend. Zoveel is wel duidelijk dat met behoorlijke snelheid gereden is. En dat er kinderen bij betrokken zijn en een pizzabezorger. Een auto staat ver op het trottoir wat ook nog eens extra slachtoffers had kunnen maken.

Wanneer is het genoeg? Wanneer gaat de gemeente nu eens veiligheidverhogende maatregelen nemen? Jarenlang aandringen van de Wijkraad hebben geleid tot NIETS. Adviezen werden in de wind geslagen. 

Vaak wordt gezegd 'er moeten eerst doden vallen'. Maar die dode is al gevallen.
Misschien moeten er eerst MEER doden vallen? Maar hoeveel dan? Daar willen we graag antwoord op.

Tijdens gesprekken met ambtenaren van de afdeling verkeer werd een kaart getoond met risicovolle plekken. Waar dus de meeste ongelukken gebeuren. Daar zou de gemeente op inzetten.
De Weg door de Rijpel hoorde daar niet bij. Logisch want dat is geen plek waar ongelukken gebeuren, maar een lang traject waar ongelukken gebeuren. Maatregelen op specifieke plekken konden dus niet op voldoende ondersteuning vanuit de cijfers rekenen. Het is blijkbaar een beetje moeilijk om de Weg door de Rijpel als één geheel te zien, waar opgeteld de meeste en ernstigste ongelukken gebeuren en waar je dus met een globale maatregel aan zou moeten werken. Zoals snelheidsvermindering en scheiding van rijbanen. Zie ook het rapport en de aanbevelingen van de Wijkraad. klik
HIER.

Korte tijd na de bouw van dit deel van de wijk in 1981 kwam men er al achter dat de Weg door de Rijpel te smal en onveilig was. Daarom werd het westelijke deel in 1984 veel ruimer aangelegd en met gescheiden fietspaden. Deze zeer veilige layout is bij de drie gevaarlijke bochten, waarvan die bij Jan de Withof er één is, door ruimtegebrek niet mogelijk. Desondanks moet deze ontwerpfout gecorrigeerd worden, want zo kan het ook niet. Gemeente, zet eens een paar creatieve tekenaars aan de tekentafel. Waar een wil is is een weg.

Heeft u ideeën over hoe de veiligheid verbeterd kan worden? mail ze HIER  

 Wanneer gaat de gemeente nu eindelijk eens iets doen?  
 

*****************************

PROTESTLIED
"GROEN BROUWBERG"

zang: Ans van Eenbergen & Har Dirkx
accordeon: Henny de Vries

klik
HIER om te beluisteren

 

klik HIER voor meer Brouwberg nieuws

 

******************************

Onze obelisk in stukken en brokken. 
   P9163447.JPG

klik HIER

***************

Rijpelberg2.jpg

Rijpelberg in vogelperspectief vanuit ZZW en vanaf 500m hoogte
klik Meer kaarten (werkgroep geschiedenis ABCD)

*********************

 


'Rijpelberg Airport' 1945 (Projectie Har Dirkx. klik vliegbasis B86 Rijpelberg)

 *******************

Top